Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Pioneer Travels hecht veel waarde aan uw privacy. In overeenstemming met de WBP heeft Pioneer Travels haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De door u verstrekte gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden strikt vertrouwelijk bewaard, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
In het kader van de dienstverlening en verkoop van producten en diensten via deze website, legt Pioneer Travels persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Dit gebeurt uiteraard pas op het moment dat die gegevens ook daadwerkelijk aan Pioneer Travels worden verstuurd.
Pioneer Travels stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis. In geen geval worden uw gegevens uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Doeleinden gegevensverwerking

Pioneer Travels verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van haar website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om bezoekers in staat te stellen producten en diensten van Pioneer Travels (zonodig via tussenpersonen van Pioneer Travels) af te nemen, voor de uitvoering van de (reis)overeenkomst, om naar haar tussenpersonen te verzenden zodat zij de administratieve afhandeling van de overeenkomst kunnen verrichten, om met de bezoeker te kunnen communiceren naar aanleiding van een aangeschaft product of dienst, om producten en diensten onder de aandacht van bezoekers te brengen, om internetstatistieken te ontwikkelen, alsook om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Pioneer Travels website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Pioneer Travels en haar partners. Bij dit alles tracht Pioneer Travels onder meer rekening te houden met (reis)voorkeuren en interesses. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen Pioneer Travels bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Statistieken

Op de website van Pioneer Travels worden algemene statistieken bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en de meest opgevraagde pagina’s. Hierbij worden geen bezoekers geïdentificeerd. Het doel van de statistieken is om de inrichting van de website en de informatieverstrekking te optimaliseren.

websites van derden

Dit privacy statement van Pioneer Travels is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Pioneer Travels draagt dan ook geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van de websites van derden. U wordt aangeraden het beleid (of statement) ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze sites zorgvuldig te lezen.

Uitschrijvingsverzoek

Pioneer Travels zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: info@pioneer-travels.com

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met dit ‘privacy statement’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Zoek uw reis
 
 
Tel. : +31 6 1515 9793
info@pioneer-travels.com
Neem contact met ons op via Email: of Bel: +31 6 1515 9793